ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη προφορικού λόγου
 • Προγραφικές ασκήσεις
 • Ασκήσεις προανάγνωσης (συλλαβισμός)
 • Αντιγραφή απλών λέξεων και φράσεων
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων
 • Ψυχοκινητικά παιχνίδια
 • Αγγλικά μαθήματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων
 • Τετράδιο καθημερινής ενημέρωσης

Το πρόγραμμα κάθε μήνα συμπληρώνεται με επισκέψεις σε θέατρα μουσεία και εκδρομές σε διάφορους εκπαιδευτικούς χώρους.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος

 • Η κοινωνικοποίηση του νηπίου και η μετάδοση τέτοιων ερεθισμάτων για μάθηση, ώστε να ευνοείται η ψυχοσωματική και πνευματική ανάπτυξη του.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας της έκφρασης με προφορικές ασκήσεις διαλόγου, με σύμβολα γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής.
 • Δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και εμπλουτισμός των εμπειριών τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΘΕΑΤΡΟ – ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ – ΖΟΟ